• De Omgevingsvisie, die een kader en een toekomstperspectief biedt voor de gezamenlijke aanpak van de regionale hoofdopgaven, is na een lang en intensief participatietraject met betrokken Flevolanders vastgesteld. Binnen deze visie zijn zeven belangrijke strategische opgaven voor de lange termijn vastgesteld die de komende jaren verder moeten worden uitgewerkt:
  • Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving, het polderlandschap van Flevoland verrijken met vele nieuwe idealen van inwoners en ondernemers);
  • Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving, mogelijkheden bieden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning);
  • Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving, bestuurlijke vernieuwing waarmaken);
  • Duurzame Energie (de provincie draait op duurzame energie);
  • Regionale Kracht (voorzieningen van excellente kwaliteit op bovenregionaal niveau);
  • Circulaire Economie (Flevoland als grondstoffenleverancier voor de circulaire economie);
  • Landbouw Meerdere Smaken (vermogen agrosector om voortdurend te verbeteren en te innoveren).
 • Op initiatief van de PvdA zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het perspectief Krachtige Samenleving.
 • FlevoKust Haven is gerealiseerd en in gebruik genomen: de multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein ten noorden van Lelystad. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens.
 • Er is een start gemaakt met de realisatie van Lelystad Airport. In 2020 gaat Lelystad Airport open voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee.
 • In 2018 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 vastgesteld. In deze agenda staat hoe het IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema‚Äôs als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken. Voor Flevoland relevante projecten zijn onder meer: aanleg Markerwadden en de versterking van de Houtribdijk en de ontwikkeling van het gebied tussen Lelystad en Almere waar wordt gezocht naar een ideale mix van dijkversterking, recreatie en natuur.
TERUG NAAR DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, WAARONDER WATERBEHEER.