Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

De kwaliteit van de recreatiestructuur en -voorzieningen is sterk verbeterd. In combinatie met de versterking van de landbouwstructuur is ruimte ontstaan voor recreatieve activiteiten in samenhang met nieuwe natuur. De recreatieve routestructuur is verbeterd en er zijn routes gemaakt binnen het gebied en verbindingen met het oude land. Nieuwe vormen van verplaatsing zijn ontwikkeld en dragen bij aan een mooi beeld van duurzaamheid. De recreatieondernemers werken klimaatneutraal. De parken zijn geherstructureerd, vitaal en veilig. Dankzij zonering en een uitgekiend maaibeheer op de randmeren gaan watersporters en sportvisserij goed samen met de aanwezige natuurwaarden.