Het gaat steeds beter met het groenblauwe hart van de Noordvleugel van de Randstad. De ecologische kwaliteit van het Markermeer/IJmeer is robuust genoeg en biedt ruimte voor economische ontwikkelingen: zoals ontwikkeling van natuur in combinatie met (verblijfs)recreatie, met op termijn het realiseren van de IJmeerverbinding (als onderdeel van de verstedelijking van Zuidelijk Flevoland). Ook in de rest van het IJsselmeergebied is het principe van een toekomstbestendig ecologisch systeem opgepakt. Deze natuuropgave is uitgewerkt met speciale aandacht voor economische ontwikkelingen, zoals het vervoersnetwerk over water met de vergrote sluis bij Kornwerderzand, verdiepte vaargeulen en de nieuwe havens bij Lelystad en Urk. De Markerwadden zijn inmiddels een nieuwe unieke combinatie van een toeristisch verblijfsgebied en een unieke stuk nieuwe natuur geworden. Van belang is dat wij het achterliggende doel niet uit het oog verliezen: het gaat om een Toekomstbestendige Ecologische Hoofdstructuur.