Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

De provinciale inzet bij Almere 2.0 blijft gericht op het bovenregionale belang: het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad. Hiervoor is een goede samenwerking in de regio cruciaal. Het Fonds verstedelijking Almere maakt investeringen mogelijk die bijdragen aan de kwaliteit van de stad Almere en van de regio. Wij positioneren ons samen met Almere als proeftuin voor innovaties. Het Almere principle ‘mensen maken de stad’ is goed zichtbaar in Oosterwold, waar de mensen zelf organische gebiedsontwikkeling voor hun rekening nemen. Doordat het tempo van woningbouw weer is opgelopen, komt de realisatie van het meer hoogstedelijke Almere Pampus dichterbij. De ontwikkeling van de IJmeerverbinding (een OV of Lightrailverbinding van Almere naar Amsterdam) staat weer op de agenda.