Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Naast de klassieke combinatie van natuur en recreatie wordt waardevolle natuur in het landelijk gebied gerealiseerd om het natuurnetwerk en de biodiversiteit in Flevoland te vergroten. Het doel is op een structurele verandering naar een duurzame landbouw. We verbreden de natuurprojecten met duurzame bosbouw en natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur. Dit betekent een intensivering van de bestaande projecten (bijvoorbeeld Noorderwold en EemvalleiZuid, Oostkant Dronten en G38), maar ook aan nieuwe initiatieven wordt gewerkt. Door essentaksterfte en de ouderdom van populieren is bijzonder veel natuur gekapt. Ter vervanging hebben we niet gekozen voor grootschalige snelgroeiende populierenbossen, maar voor multifunctionele bossen met duurzame soorten. In deze bossen gaan (verblijfs)recreatie, houtproductie en ecologie goed samen (o.a. in Horsterwold, Harderbos en Urkerbos). De kennis die wordt opgedaan, wordt uitgewisseld met Europese partners. Een bijzonder project is het project van Schokland. In de omgeving van Schokland daalt de bodem, wat problemen oplevert voor de landbouw en archeologie. In het programma Nieuwe Natuur combineren we natuur met nieuwe vormen van landbouw en archeologie. Zo behouden we de Werelderfgoedstatus