Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Milieu, energie en klimaat

Naast de inrichting van de omgeving zorgt de provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen.
Daarnaast hebben veel provincies klimaat- en energiebeleid. Ze stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Wat is er al bereikt?

  • Ligt de Flevolandse Energieagenda waarbij de provinciale inbreng zich concentreert op de koerslijnen energie neutrale steden en dorpen, ruimte voor energie en “het goede voorbeeld” op schema.
  • Is er een subsidieregeling “Zon voor Asbest”.
  • Is er een participatieregeling waarbij Flevolanders deel kunnen nemen aan ontwikkelingen rond hernieuwbare energie. Ondersteuning bij de oprichting van energiecoörporaties is daar een voorbeeld van.
  • Zal een fonds voor de Energietransitie/Flevoland aardgasvrij en een stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie aan de Flevolands Energie Agenda zijn toegevoegd.
  • Zijn alle projecten uit het regioplan windenergie uitgevoerd met als gevolg dat de doelstelling voor het opschalen en saneren van windenergie is bereikt (1.390 MW aan opgesteld vermogen).
  • Wordt bij de inkoop en bij investeringsbeslissingen de CO2-besparing meegewogen.
  • Is de evaluatie structuurvisie Zon-op-Land afgerond. Waar mogelijk zullen zonneparken, voor zover dit niet ingaat tegen andere ontwikkelingen, in de ruimtegebieden worden aangelegd.
  • Zijn Flevokust-haven en het Lelystad Airport Businesspark (LAB-gebied) belangrijke partners in de energietransitie en zijn zij facilitator van duurzame en circulaire bedrijvigheid. Zij spelen ook een rol als “batterij” voor de stad. Bijvoorbeeld door de productie van waterstof en biogas.
  • Bestaat het provinciale wagenpark (inclusief dienstauto’s) uit elektrische auto’s.