Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Veruit de meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincies. Zij zorgen voor goed regionaal vervoer.
Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verbindingswegen, tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen provincies welke bedrijven het regionale bus- en treinvervoer in de provincie verzorgen.

Wat is er al bereikt?

In 2030 ziet de wereld er vooral als het gaat om mobiliteit anders uit. Het is voor de provincie Flevoland en de PvdA in het bijzonder een uitdaging om daar adequaat op te reageren. Want de techniek van morgen is al anders dan die van gisteren, laat staan wat er in 11 jaar allemaal zal veranderen. Toch moeten de plannen nu worden gemaakt.

Wij streven naar een optimale bereikbaarheid over de weg en over het water, met eigen of met openbaar vervoer. Tegelijkertijd ligt er ook een milieudoelstelling die wij moeten halen.

Kijkend naar het OV-netwerk zijn de ontwikkelingen rond OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) positief, deze zullen zeker bijdragen aan een betere ontsluiting richting de randstad. Ook de directe verbinding met Zwolle en verder naar het noorden was destijds een positieve ontwikkeling. De ontsluiting van de NOP en van Zeewolde blijft echter problematisch en zal ter hand worden genomen.

De toekomst wat openbaar vervoer voor Zuidelijk Flevoland betreft is lightrail. Aansluiting bij de geplande grootschalige uitbreiding van dit net is noodzakelijk. Voor een goede meerzijdige ontsluiting van Almere en Lelystad vindt de PvdA dat de aanleg van de IJmeerverbinding zo snel mogelijk ter hand moet worden genomen. Ook deze moet als lightrailverbinding uitgevoerd worden. Gekeken zal worden in hoeverre een mogelijke verbinding met Hilversum/Utrecht (via de Stichtse Brug) ook voor Zeewolde een oplossing kan bieden. Doortrekken van dit lightrailnet naar Lelystad biedt wellicht ook de mogelijkheid voor een aftakking richting Luchthaven Lelystad. Overigens zal tot dat moment de luchthaven ook optimaal bereikbaar zijn met het OV, hiervoor krijgt ze een eigen luchthavenshuttle.

De te verwachten groei van het aantal verkeersdeelnemers en de verkeersveiligheid heeft onze volle aandacht. Het verhoogde gebruik van Luchthaven Lelystad is hierbij een aandachtspunt. De technische ontwikkelingen zullen ook gevolgen hebben voor de logistieke sector. De komst van zelfrijdende en zelfvarende voertuigen zal de verkeersdruk doen afnemen. Maar ook de door ons gewenste lokale productie zal hierop van invloed zijn.

Het gebruik van (snelle) elektrische fietsen en scooters moet worden gestimuleerd door de aanleg en goed onderhoud van hoogwaardige (snel)fietsverbindingen.

Het programma “Verminder, Verander, Verduurzaam” rond duurzame mobiliteit zal worden ontwikkeld. Met dit programma wil de PvdA zorgen voor:

 • Vermindering van de mobiliteit door stimulering van het “nieuwe werken” en verhoging van de lokale productie;
 • Verandering van de mobiliteit door de overstap naar OV, fiets of deelauto’s te stimuleren;
 • Verduurzaming van de mobiliteit door het stimuleren van de aanschaf van duurzame voertuigen en het gebruik van duurzame brandstoffen zoals elektriciteit, groen gas en waterstof.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

 • Zorgen voor een toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. Zullen de tarieven voor het openbaar vervoer alleen stijgen als er kwalitatieve verbeteringen zijn (excl. prijsindexeringen). Uitgangspunt is een goede bereikbaarheid van bestemmingen in de provincie.
 • De regierol op zich nemen en aanscherpen zodat de prijs, de kwaliteit en de frequentie op orde zijn.
 • Bij nieuwe aanbestedingen zo snel als de techniek en de infrastructuur dat mogelijk maakt de voorkeur geven aan elektrisch rijden of rijden op biogas of waterstofgas.
 • Daar waar (bijvoorbeeld de plattelandsgebieden) regulier openbaar vervoer slecht of niet rendabel te maken is zal met behulp van nieuwe technische middelen en door gebruik te maken van de sociale media en apps naar oplossingen worden gezocht. Ook zal gekeken worden naar mogelijke integratie van verkeersvormen (leerlingenvervoer, regio taxi’s en regulier openbaar vervoer).
 • Intensief samenwerken met gemeenten en buurprovincies om de knelpunten aan te pakken.
 • De veiligheid van fietspaden en oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers, daar waar nodig, verbeteren.
 • Ondersteuning verlenen bij het realiseren van duurzame vormen van transport.
 • Een heroverweging hebben gemaakt over de benutting van de provinciale opcenten. Wat de PvdA betreft kunnen deze breder worden ingezet, bijvoorbeeld voor verbetering van de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer .
 • Een onderzoek hebben afgerond naar de mogelijkheden om voor forensenverkeer per auto een aantrekkelijk OV-alternatief te kunnen bieden.
 • Onderzoeken in hoeverre het oorspronkelijk geplande tracé van de Zuiderzeelijn alsnog gebruikt kan worden voor een betere ontsluiting richting het Noorden van ons land. Een verbinding tussen Emmeloord en Zwolle zal in dit onderzoek meegenomen worden.
  Redacteur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.