Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

In 2023 is de realisatie van een state of the art test en keuringscentrum een feit en krijgt deze locatie steeds grotere economische betekenis, omdat het innovatie stimuleert en doordat rondom het testcentrum clustervorming plaatsvindt. De komst van het testcentrum heeft een win-winsituatie opgeleverd voor de natuur en recreatieontwikkeling van het Voorsterbos en is landschappelijk mooi ingepast. Het testcentrum heeft een aanzuigende werking op auto-industrie, onderwijsinstellingen, startups en onderzoekscentra. Ook andere organisaties maken gebruik van de ICT en research & development faciliteiten, zoals (verkeers)informatiediensten en nieuwe bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen, sensortechnologie of datacommunicatie. Zelfs kleinere startups maken gebruik van de professionele en onafhankelijke testvoorzieningen. Dit is een stimulans voor nieuwe productontwikkelingen en innovatie. De mogelijkheden voor opleidingen in verband met het testcentrum, op HBO- en MBO-niveau, worden optimaal benut.

We pleiten ervoor het MITC ook in te kunnen zetten voor onze duurzaamheidsdoelen. Onderzoek naar elektrische auto's, laadvoorzieningen, innovatie duurzame auto-technologie zijn daarbij van groot belang.