Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

In de Maritieme Servicehaven wordt gewerkt aan nieuwe innovatieve vissersboten, specialistische transportschepen, nieuwe technieken voor onderwateronderzoek en moderne duurzame jachten. Ook vinden innovaties uit de maritieme sector van Urk hun weg naar andere sectoren. De innovaties vragen om een goede aansluiting tussen onderzoek, arbeidsmarkt en onderwijs (goed technisch personeel op MBO en op HBO niveau). De buitendijkse Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland wordt aangelegd en de ontwikkeling van een binnendijks maritiem industrieterrein gaat van start. Voorzien wordt in extra infrastructuur voor een uitstekende bereikbaarheid. Door de verplaatsing van maritieme bedrijven uit de oude haven en andere locaties in Urk naar de Maritieme Servicehaven, is in de oude haven van Urk ruimte ontstaan voor herstructurering. Deze herstructurering wordt gecombineerd met ingrepen in het kader van de waterveiligheidsopgave. Dit zorgt voor een extra kwaliteitsimpuls.

Samen met de Flevokust-haven ontstaat hier een krachtig Flevolands Maritiem Cluster, waarbij gewaakt moet worden voor concurrentie maar juist de elkaar versterkende samenwerking gezocht moet worden. Bij de Maritieme Servicehaven is van belang dat de rol van de provincie een ondersteunende is en dat de initiatiefnemers zelfstandig verantwoordelijk zijn en blijven voor de exploitatie.