Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

In MRA verband is er grote vraag naar haven gerelateerde industrieterreinen met een hoge milieucategorie. De herstructurering van een deel van het havengebied binnen de ring van Amsterdam naar woningbouw en bedrijfslocaties maakt dat vele bedrijven de komende jaren een nieuwe locatie in de MRA moeten vinden. Omdat zij hun plek moeten vinden en dit type bedrijfsterrein schaars blijkt, is de ontwikkeling van de haven en het binnendijkse industrieterrein zeer kansrijk. De doorgroei van Flevokust Haven maakt de uitbreiding van het haventerrein onvermijdelijk. De planologische ruimte (het verlengen van de kade met nog eens 400 meter) zal dan worden benut. Daarnaast zal de toenemende congestie op de wegen in de MRA duurzame oplossingen voor het toenemende goederenvervoer noodzakelijk maken. Flevokust Haven wordt verder uitgebouwd als belangrijke schakel in de mainportlogistiek van de Randstad waarbij het optimaliseren van het binnenvaartnetwerk een opgave is.

Flevokusthaven is belangrijk voor de ontwikkeling van de Flevolandse economie. Samen met de Maritieme Servicehaven ontstaat hier een krachtig Flevolands Maritiem Cluster, waarbij gewaakt moet worden voor concurrentie maar juist de elkaar versterkende samenwerking gezocht moet worden.