Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Uiterlijk in 2020 is Amsterdam Lelystad Airport voor vakantieverkeer geopend en in 2023 gegroeid naar 10.000 vliegtuigbewegingen met zo’n 2 miljoen passagiers. De bekendheid van Nederlanders met Flevoland neemt toe, wat ook positief doorwerkt op de woningmarkt en op bezoeken aan met name Almere en Lelystad. Onderhouds- en reparatieactiviteiten van vliegtuigen nemen sterk toe, mede doordat bedrijven van Schiphol Oost naar Lelystad komen. Op het Flight District tegenover de terminal staan hotels en diverse kantoren. Het gebied draait op duurzame energie door zonne-energie. Vuil water wordt niet met de riolering naar de rioolwaterzuivering gebracht maar in het gebied hergebruikt. Door de samenwerking met kennisinstellingen te faciliteren is het aantal studenten voor luchtvaart gerelateerde beroepsopleidingen aan de ROC’s van Amsterdam en Flevoland gegroeid.

Voor de provincie staat de directe en indirecte werkgelegenheid die de ontwikkeling van de luchthaven met zich meebrengt centraal. Daarnaast biedt ze een uitstekende voedingsbodem voor Innovatie, maar wordt ook de ontwikkeling van de Campus in relatie tot het beroepsonderwijs versterkt. Zo draagt de luchthaven op vele manieren bij aan de ontwikkeling van de Flevolandse economie.