Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Regionale economie

De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de regio is daarbij het hoofddoel. Om dit te bereiken investeert de provincie in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.
Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Wat is er al bereikt?

  • Heeft de Ontwikkelings Maatschappij Flevoland zich doorontwikkeld tot een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) waarmee het Flevolandse bedrijfsleven via één loket bediend wordt bij advies- en financieringsvragen onder meer op het gebied van verduurzaming, innovatie en groei. Een investeringsfonds dat marktpartijen helpt bij het kiezen voor investeren in Flevoland maakt hier deel van uit.
  • Steunt de Provincie ondernemers -ook financieel- die bijdragen aan verdere verduurzamingen en innovatie binnen de provincie.
  • Er is geïnvesteerd in (bij)scholing en opleidingen ter ondersteuning van gekwalificeerd personeel. Wij spelen een ondersteunende en stimulerende rol bij het verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs.
  • Voor 50-plussers (waarvan de ervaringen en de opleiding niet aansluit bij de veranderende werkgelegenheid) en voor jongeren die hun middelbare school niet afronden is er in samenspraak met het ROC en het bedrijfsleven een bijscholingsprogramma ontwikkeld zodat ook deze groepen deel uit kunnen blijven maken van een inclusieve samenleving.
  • Is er een praktijkgerichte agenda voor het Techniekpact Flevoland opgesteld.
  • Neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid bij en is daarmee een voorbeeld voor het creëren van werk voor mensen die behoefte hebben aan een beschutte arbeidsplaats.
  • Is het niveau van de algemene voorzieningen dusdanig dat ook zij bijdragen aan een positief vestigingsklimaat.